Algemene bedrijfsvoorwaarden

1 TOEPASSINGSGEBIED
 1. De volgende algemene voorwaarden, hierna te noemen algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met BLAUMAX Handelsges.mbH, gevestigd te 3400 Klosterneuburg, Inkustraße 13, hierna te noemen BLAUMAX, voor goederen die online, telefonisch of in schrijven.
 1. Als de klant door het gebruik van de website een zakelijke relatie met BLAUMAX aangaat, aanvaardt hij de Algemene Voorwaarden als basis voor de gehele zakelijke relatie tussen de klant en BLAUMAX. BLAUMAX erkent afwijkende voorwaarden van de klant niet, tenzij de BLAUMAX-directie uitdrukkelijk en schriftelijk met de geldigheid ervan heeft ingestemd. Contractuele nakomingsacties van BLAUMAX houden geen instemming met voorwaarden in die afwijken van de Algemene Voorwaarden van BLAUMAX.

 2 SLUITING VAN HET CONTRACT

 1. De goederen en informatie die op de BLAUMAX-website of in de BLAUMAX-catalogi worden weergegeven, vertegenwoordigen uitsluitend niet-bindende productinformatie en geen bindend verkoopaanbod. Door op de knop “kopen” te drukken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in uw winkelwagen. Bevestiging van ontvangst van de bestelling via een geautomatiseerde e-mail houdt geen aanvaarding van het contract in. Aanvaarding van het contract vindt alleen plaats via een per e-mail verzonden orderbevestiging of verzendbevestiging. BLAUMAX kan een bestelling binnen 5 werkdagen accepteren.
 1. Indien BLAUMAX het aanbod van de klant niet kan aanvaarden of indien bepaalde producten uit de bestelling niet meer leverbaar zijn , wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld.
 1. Bij typografische, druk- of rekenfouten op de website of in de productcatalogus heeft BLAUMAX het recht de overeenkomst te herroepen.
 1. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 1. Indien BLAUMAX een bestelling niet accepteert, wordt de reeds betaalde aankoopprijs binnen 15 dagen terugbetaald of, indien gewenst, verrekend met andere goederen.
 1. De klant heeft het recht om binnen 15 dagen, gerekend vanaf de verzending van de goederen door BLAUMAX, te herroepen.

INSTRUCTIES OVER HET HERROEPINGSRECHT

 1. U kunt uw bestelling uiterlijk 15 dagen na levering of poging tot levering van de goederen annuleren. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het om de verklaring van herroeping tijdig per e-mail, fax of brief te verzenden of, indien reeds afgeleverd, de goederen te retourneren.
 1. Het recht van herroeping en volledige teruggave van de koopprijs geldt uitsluitend voor producten die in dezelfde staat als afgeleverd worden geretourneerd. De goederen mogen niet gedragen of op een andere manier gebruikt worden. Alleen een onderzoek naar de eigenschappen en functionaliteit, zoals mogelijk en gebruikelijk in een winkel, is toegestaan
 1. Naast het artikel zelf moeten ook labels, tags, productinstructies en verpakking worden geretourneerd. Indien dit niet het geval is, of indien de goederen gebruikt, gedragen of gewassen zijn, kan de terugbetaling geweigerd worden of kan de terugbetaalde aankoopprijs verlaagd worden.
 1. De verklaring van herroeping moet worden verzonden of de goederen moeten worden verzonden naar:

Blaumax HandelsgmbH
3400 Klosterneuburg
Inkustraße 13
Fax: +43 2243 22899-33
E-mail: onlineshop@blaumax.com

EINDE VAN DE INSTRUCTIES OVER HET HERROEPINGSRECHT

RETOURNEREN EN RUILEN

 1. Als u niet tevreden bent met de door u bestelde artikelen, kunt u deze binnen 15 dagen na ontvangst van uw bestelling retourneren.

  Retourneren kan kosteloos naar een postkantoor naar keuze met behulp van het bijgevoegde retourlabel.
 1. In Oostenrijk kunnen retourzendingen ook gratis worden ingeleverd bij een BLAUMAX-filiaal voor verzending:

1010 Wenen, Goldschmiedgasse 9
1010 Wenen, Seilergasse 3
6370 Kitzbühel, Jochberger Strasse 9

 1. Gevolgen van ontslag

  In geval van een effectieve herroeping moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden geretourneerd. Voor retourzendingen die niet betwist worden, zal BLAUMAX de aankoopprijs binnen 21 dagen na ontvangst van de goederen terugbetalen. In geval van bezwaren ontvangt de klant een overeenkomstige kennisgeving en, indien nodig, een terugbetaling onder aftrek van een aftrek voor defecten of ontbrekende onderdelen. BLAUMAX behoudt zich in ieder geval het recht voor om de aankoopprijs niet terug te betalen voor geretourneerde goederen die niet redelijk zijn voor verdere verkoop.

 1. Verzendkosten retourneren

  BLAUMAX draagt ​​de kosten van retourzending binnen de Europese Unie.

 2. aandelenbeurs

  Indien de door u bestelde goederen niet passen en u de goederen wilt ruilen voor een andere maat of kleur, verzoeken wij u een nieuwe bestelling te plaatsen voor het gewenste product.
3 LEVERING
 1. Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats op het door de klant opgegeven afleveradres .
 1. Verzending vindt plaats via Oostenrijkse Post.
4 VERVALDATUM EN BETALING, STANDAARD
 1. Alle BLAUMAX-productprijzen zijn inclusief BTW en worden vermeld in euro's. De prijzen zijn geldig op het moment van de bestelling inclusief omzetbelasting, plus alle verzendkosten totdat ze worden herroepen.

  Bij grensoverschrijdende levering kunnen in individuele gevallen aanvullende belastingen (bijvoorbeeld bij een intracommunautaire aankoop) en/of heffingen (bijvoorbeeld douanerechten) door de koper verschuldigd zijn, maar niet aan de verkoper, maar aan de verantwoordelijke douane- of belastingautoriteiten aldaar.

  De gemaakte verzendkosten zijn voor rekening van de koper of BLAUMAX, afhankelijk van het land van afleveradres en het bedrag van de factuur. De verzendvoorwaarden vindt u onder § 5 VERZENDKOSTEN.
 1. De koopprijs is onmiddellijk opeisbaar bij het plaatsen van de bestelling.
 1. De klant kan de aankoopprijs betalen met een creditcard (Visa, Mastercard), Paypal, Amazon Pay en directe bankoverschrijving.
 1. BLAUMAX behoudt zich het recht voor om uw in verband met de levering van goederen verschuldigde koopprijsvorderingen aan derden te verpanden of over te dragen.
5 VERZENDKOSTEN
 1. Afhankelijk van het factuurbedrag van de bestelling en het land van levering kunnen er als volgt verzendkosten in rekening worden gebracht:

Land van levering

Verzenden

Gratis verzending voor bestellingen van

Oostenrijk

EUR 7,-

€ 50,-

Europeese Unie

€ 10,-

€ 75,-

Europa niet EU

€ 20,-

€ 150,-

Israël/Turkije

€ 25,-

€ 200,-

Rusland/Oekraïne/Georgië

€ 25,-

€ 200,-

Noord Amerika

€ 30,-

€ 250,-

Zuid/Midden-Amerika

€ 30,-

€ 250,-

Azië/Afrika

€ 30,-

€ 250,-

 

 1. Indien de koper verzendkosten maakt, worden deze tijdens het bestelproces apart vermeld.
 1. BLAUMAX draagt ​​de kosten van elke retourzending vanuit de Europese Unie.

  De koper is verantwoordelijk voor retourzendingen vanuit andere landen.
6 COMPENSATIE, BEHOUD

 1. De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door BLAUMAX zijn erkend. De klant is alleen bevoegd een retentierecht uit te oefenen voor zover een tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.
7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De goederen blijven eigendom van BLAUMAX totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.
8 GARANTIE
 1. Bij gebreken aan de goederen houdt BLAUMAX zich aan de wettelijke garantiebepalingen in Oostenrijk. Deze bedraagt ​​2 jaar en gaat in vanaf het moment van ontvangst van de goederen.
 1. Kennelijke transport-, materiaal- of fabricagefouten dienen onmiddellijk te worden gemeld.
 1. De garantie dekt geen normale slijtage door gebruik. Evenzo geldt het niet voor mode-effecten zoals een vintage look.
 1. Indien er aan het gekochte artikel een gebrek aanwezig is waarvoor BLAUMAX verantwoordelijk is, heeft BLAUMAX het recht om naar eigen inzicht het gebrek te verhelpen of een vervangend artikel te leveren. Als BLAUMAX het defect/de vervangende levering niet wil of kan verhelpen of als dit om redenen waarvoor BLAUMAX verantwoordelijk is, dit buiten redelijke termijnen uitstelt, of als het verhelpen van het defect/vervangende levering op een andere manier mislukt, heeft de klant het recht , naar eigen goeddunken, de overeenkomst te ontbinden of een overeenkomstige verlaging van de koopprijs te eisen.
 1. Indien er sprake is van een garantieclaim voor een product dat in de onlineshop is gekocht, kan de klant de goederen retourneren naar het opgegeven contactadres. Indien blijkt dat er geen sprake is van een defect dat onder de garantie valt, zal BLAUMAX de gemaakte kosten bij de klant in rekening brengen.
 1. Vergoeding van (defect) gevolgschade, alsmede overige zaakschade, vermogensschade en schade aan derden jegens de klant, tenzij het een consumententransactie betreft, is uitgesloten.
9 BEELDRECHTEN
 1. De rechten op de online afbeeldingen en illustraties behoren toe aan BLAUMAX en gebruik zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is niet toegestaan.
10 PRIVACY
 1. De gegevensbeschermingsverklaring van BLAUMAX vindt u op www.blaumax.com .
11 ANDERE
 1. Mocht een bepaling in deze voorwaarden ongeldig worden, dan heeft dit geen invloed op de effectiviteit van alle overige bepalingen. Ongeldige bepalingen zullen worden vervangen door die wettelijk toegestane bepalingen die het dichtst in de buurt komen van de door partijen beoogde economische doeleinden.
 1. De plaats van uitvoering voor ondernemerstransacties is de bedrijfslocatie van BLAUMAX. Voor eventuele juridische geschillen die uit deze contractuele relatie voortvloeien, wordt het exclusieve onderwerp en de lokale jurisdictie van de districtsrechtbank van Klosterneuburg overeengekomen.

CONTACT

Blaumax HandelsgmbH
3400 Klosterneuburg
Inkustraße 13
Tel: +43 2243 22899-0
Fax: +43 2243 22899-33
E-mail: onlineshop@blaumax.com